Historien om Askeladden – Del 1 Tyskland og Norge.
Av Terje Brantenberg Gå til del 2 om Amerika
Det hele begynner i den tyske Junkers fabrikken i Dessau, Sachsen. Flyfabrikanten Hugo Junkers (1859-1935) og hans konstruktør Ernst Zindel, produserte her bl.a.sine Ju 52 maskiner - tremotors land- og sjøfly.På grunn av sine gode flyegenskaper, lasteevne, enkelt vedlikehold og driftssikkerhet ble Ju 52 et av verdens mest brukte transportfly.
Frimerke med Hugo Junkers og Ju 52
Over 5000 Ju 52 maskiner i ulike varianter ble produsert fra 1931 til 1952. Nærmere 500 av disse ble brukt til sivil passasjer- og transporttrafikk av 30 flyselskap i 25 land.
Junker fabrikkens emblem
D-ANOP ”Fritz Simon” – LN-DAE ”Havørn”
Fortellingen om ”Askeladden” begynner med et annet Ju 52 sjøfly (en Ju52-3/m modell med Werksnummer (W.nr.) 4077). Flyet ble kjøpt av Lufthansa i 1935 og registrert D-ANOP og fikk i 1936 navnet ”Fritz Simon” . Det var den første Lufthansa maskinen som fikk dette navnet. Kort etter ble flyet kjøpt av Det Norske Luftfartselskap AS (DNL) og fløyet til Norge.
Ju 52 LN-DAE "Havørn" over Oslo-fjorden. 
Bakgrunnen for at D-ANOP/”Fritz Simon” kom til Norge var følgende. Fram til 1935 var Norge uten eget flyrutenett.
Samme år ga myndighetene adgang til etablering av ruteflyging. DNL fikk da eneretten til å bygge ut det første rutenettet i landet. På grunn av mangelen på flyplasser satset selskapet på innkjøp av sjøfly.
DNL sommerute fra 1939, Gjengitt med tillatelse fra Gunnar Saltin,www.timetableimages.com.
LN-DAH ”Falken” – D-AQUI ”Kurt Wintgens”
LN-DAH ”Falken” fløy kystruten fra 1936 fram til 9. april1940 da det ble konfiskert av tyskerne. Det ble brukt til troppetransport av Wehrmacht fram til 9. september 1940. Flyet ble så overført til Lufthansa og gitt tilbake sin opprinnelige tyske registrering D-AQUI. Da en annen Lufthansa Ju 52 (D-AGOO) allerede hadde overtatt flyets første navn (”Fritz Simon”), ble D-AQUI omdøpt fra ”Falken” til ”Kurt Wintgens”.
Ju 52 LN-DAH "Falken" i Gøteborg før krigen.
Flyet ble satt inn på selskapets sivile ruter mellom Norge og resten av det tyske riket. Skattøra (og Kirkenes) var den nordligste stasjonen i dette rutenettet. Flyet fløy ruten for Lufthansa fram til 1945.
D-AQUI ”Kurt Wintgens” - LN-KAF ”Askeladden”
Mai 1945 ble flyet overtatt av allierte styrker og overført til det norske flyvåpen. Sammen med bl.a. andre konfiskerte Junkers Ju 52 (flere av dem tidligere DNL-eide maskiner) ble de satt opp i ny transportskvadron – 335 skv. Den første tiden fløy de med både engelske og norske nasjonalitet merker malt på flyene.

Ju 52 LN-KAF "Askeladden" etter krigen.
All ruteflyging etter krigen, både inn- og utenlands, ble slik foretatt av Luftforsvaret helt fram til våren 1946. Etter en overhaling ved Horten flyfabrikk ble den tidligere LN-DAH, alias D-AQUIS ”Kurt Wintgens”, gitt tilbake til DNL med ny registrering som LN-KAF. DNL ga flyet et nytt navn – ”Askeladden” – og satte den inn igjen i den gamle kystrutetrafikken våren 1946 med andre Ju 52 maskiner. I 1947 var LN-KAF ”Askeladden” så nedslitt at det ble satt inn på Horten Flyfabrikk for en omfattende overhaling og ombygging.
"Askeladden" i SAS-farger på Skattøra.
Her fikk flyet mesteparten av kroppen og høyre vinge fra en Luftwaffe maskin fra 1943 – en utrangert Ju52 ATG-2982 med betegnelsen 7U+PK, KGr zbV108 – som var ekspropriert av det engelske Royal Air Force i 1945 og gitt til norske myndigheter som delefly. ”Askeladden” ble godkjent flygedyktig 14. februar 1948 og satt på nytt inn kystrutetrafikken mellom Skattøra og Oslo, samtidig med at DNL ble fusjonert med SAS (DNL/SAS). ”Askeladden” ble også reparert med deler fra en annen av DNL´s gamle Ju 52 maskiner – LN-KAE med navnet ”Pål” (en Ju52-3/m, W.nr. 130704).
 
Også dette flyet ble tatt av tyskerne og fløy under krigen for Seetransportstafel 2 langs norskekysten.Men selv om det bare var mindre deler igjen av den gamle LN-KAF maskinen etter flere ombygginger og reparasjoner, ble registreringen og navnet ”Askeladden” beholdt. Etter 20 års sammenhengende flyging i tysk og norsk sivil og militær tjeneste, ble ”Askeladden” til slutt satt i opplag på Fornebu oktober 1956. Det ble nå planlagt overført Teknisk Museum, Oslo for å stilles ut. Men med et vingespenn på 30 meter mente museet at flyet var for stort.
Gå til del 2 Amerika
hjem
historikk
bevaring
flytyper
lenker